Obchodní podmínky

Vážený zákazníku,

vítáme Vás na stránkách našeho e-shopu. Přečtěte si prosím pozorně následující informace. Každá objednávka, která bude učiněna registrovaným zákazníkem na e-shopu firmy CZN profi s.r.o. bude považována za závaznou. Další informace o registraci naleznete v sekci: Jak nakupovat. Neznalost nákupního řádu neomlouvá. Proto Vás prosíme o jeho pečlivé prostudování. Zamezíte tím případným nedorozuměním. CZN profi s.r.o. si vyhrazuje právo na storno objednávky. V případě storna objednávky bude zákazník o tomto kroku informován. Provozovatel CZN profi s.r.o. prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu. Dále se zaručujeme, že veškeré zboží nabízené na našich stránkách, je odpovídající kvality a pochází ze skladů jak tuzemských tak zahraničních výrobců.

Ceny v celé nabídce jsou uvedeny jak bez DPH tak i s DPH ve výši 21%. Minimální hodnota objednávky není stanovena. Standardně zasíláme zboží pouze po ČR. Pokud bude zákazník z jiné země, budeme dodací a platební podmínky řešit individuálně. Osobní odběr můžete po dohodě využít na adrese naší provozovny: CZN profi s.r.o., Mackovice 50, 671 78 nebo do určité vzdálenosti můžeme produkt po dohodě dovést zdarma až k Vám. U stálých zákazníků, kteří mají u naší firmy sjednané dodací a platební podmínky, zůstávají tyto podmínky v platnosti. Jako v každém obchodě, tak i v e-shopu cznprofi.cz se může stát, že budete chtít zakoupené zboží reklamovat. I přesto, že se snažíme nabízet pouze zboží prvotřídní kvality, jsme připraveni Vám vycházet co nejvíce vstříc i v otázkách reklamací. Záruka se v žádném případě nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu přepravce. Další informace naleznete v sekci: doručení objednávky. Vše ostatní se řídí  Obchodními podmínkami a Občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a pozdějších novel.

Provozovatel elektronického obchodu:

CZN profi s.r.o., Mackovice 50, 671 78 ( sídlo a provozovna ), IČO: 03494489. Obchodní podmínky vymezují a blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( provozovatele )  a kupujícího ( zákazník ) pro nákup v internetovém obchodě www.cznprofi.cz. Tel.: 603 334 303 ,  e-mail: info@cznprofi.cz. 

Záruky na zboží

Firma CZN profi s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Standardní doba záruční lhůty je 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem přijetí zboží. To však neplatí v případě, že zákazník je podnikatel nebo právnická osoba. Zde platí pouze 12-ti měsíční záruční doba. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodborným použitím zařízení, mechanickým  poškozením nebo opotřebením živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem), jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové  rázy indukované na telefonní lince nebo napájecími zdroji atd.)

Odpovědnost za vady - reklamace zboží

Kdy můžete zboží reklamovat?

Při reklamacích zboží se řídíme platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů. V případech, kdy jste obdrželi:

  • zboží poškozené
  • zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.) Pozor, pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou, je možné, že Vám byla zásilka rozdělena.
  • došlo Vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně ) můžete tyto zásilky reklamovat. O reklamaci nás následně informujte kontaktním formulářem " REKLAMACE" a odešlete nám zásilku zpět s kopií faktury o zboží a kopií dokladu o zaplacení.

Místo uplatnění reklamace

Kupující je povinen na vlastní náklady  reklamované zboží zaslat nebo osobně dopravit na adresu prodávajícímu:

CZN profi s.r.o.
Mackovice 50
671 78
E-mail: info@cznprofi.cz
tel: 603 334 303 

Reklamační řízení

Po obdržení vráceného zboží zahájí prodávající reklamační řízení. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Po posouzení oprávněnosti reklamace na naší straně Vám zašleme vyjádření a v případě, že bude reklamace oprávněná, zašleme Vám zpět buď zboží nové, opravené nebo Vám zašleme zpět Vaše peníze. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno (poštou nebo spediční službou).

Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozích upozornění změnit výrobky na webu. Technické údaje si pro kontrolu můžete vyhledat na stránkách výrobců a dodavatelů. Informace z našich stránek nelze chápat jako prohlášení o vhodnosti výrobku pro ten který účel vyjma těch, které od nás zákazník dostal na základě vzneseného dotazu písemnou formou.

Reklamace přepravních služeb

Postup uplatnění reklamace přepravních služeb. Zboží k Vám může být doručováno prostřednictvím dopravců, našich smluvních partnerů, které jsme pro Vás vybírali s ohledem nejen na cenu, ale i na kvalitu služeb. Přesto se může stát, že k Vám zásilka přijde poškozená. V takovém případě postupujte prosím následovně: zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem - v případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený..) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky nenechte se  dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná.  Při balení zacházíme se zbožím velmi opatrně, aby k Vám došlo v pořádku.

V případě problémů vzniklých při dopravě nás prosím neprodleně kontaktujte na adresu info@cznprofi.cz. Do předmětu uveďte „stížnost na přepravu“ popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury, Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být Vaší starostí a nesmí Vám znepříjemňovat nakupování v našem obchodě.

Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u přepravce. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Přepravce je povinen takový zápis sepsat. Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději však v den doručení zásilky na telefonním čísle: 602 195 713. K reklamaci je nutné ve všech případech doložit: reklamační protokol,  reklamované zboží a kopii faktury.

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy - neplatí pro podnikatele a firmy

Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě, má kupující v souladu s platným občanským zákoníkem, a zákonem 367/2000 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel odešle oznámení o odstoupení od kupní smlouvy nejpozději 14. den od převzetí zboží použitím formuláře k odstoupení od kupní smlouvy. Současně je kupující povinen na své vlastní náklady odeslat nebo jiným způsobem doručit zboží zpět prodejci a to na adresu CZN profi s.r.o., Mackovice 50, 671 78. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, včetně dokladu o zaplacení, faktury a informaci i o čísle účtu, na který budou vráceny peníze. 
Toto ustanovení zákona si však nelze vykládat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, neboť spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vraceného zboží a je povinen uhradit částku, o níž se hodnota zboží snížila. Pokud se hodnota zboží používáním snížila a nelze ji prodat jako novou, prodejce uplatní na spotřebiteli právo na náhradu škody a započítá svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen sníženou kupní cenu. Peníze vracíme kupujícímu v zákonné lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží na jeho bankovní účet.

Na cenu zboží včetně dodání, která má být kupujícímu vrácena, započítává prodávající také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží jako je nutná kontrola zboží a uvedení do původního stavu. Kupující vrací zboží na své náklady.

Právo na odstoupení od smlouvy ale spotřebitel nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami u zboží na míru, po zničení originálního obalu a dále v případě, smluv: 

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dní od převzetí plnění
  • zboží upraveného dle přání zákazníka včetně zboží na zakázku
  • při zničení originálního obalu


Uplatnění mimosoudních stížností

Spotřebitel má právo, pokud není spokojen s tím, že vyřízení reklamace trvalo příliš dlouho, tedy déle než 30 dnů, nebo je s výsledkem řízení nespokojen, může svou stížnost uplatnit na České obchodní inspekci nebo se může obrátit na dTest. Mimosoudní řešení sporů zprostředkovává dTest na www.vasestiznosti.cz.
Zároveň se však se smluvními podmínkami jak prodávající tak kupující zavazují k tomu, že v případě vzniku jakéhokoliv problému vyvinou obě tyto strany maximální úsilí k tomu, aby byl problém vyřešen k oboustranné spokojenosti.


Informace pro zákazníky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.